Visie

Pedagogisch werkplan

Onze pedagogische visie kunt u teruglezen in ons pedagogisch werkplan. U vindt hieronder ons pedagogisch werkplan als download document.

 Pedagogisch werkplan 

Kwaliteit en opleidingen

De pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn bij ons dagverblijf, beschikken over een diploma conform CAO kinderopvang. BBL leerlingen en stagiaires worden ook conform de CAO ingezet op de groepen. Uiteraard hanteren wij hierbij het leidster-kind ratio. De kwaliteit, veiligheid, continuïteit en hygiëne van kinderdagverblijf De Peuterboerderij worden hierdoor gewaarborgd. Jaarlijks worden er ongeveer twee trainingsdagen toegepast bij de Peuterboerderij. Eén hiervan wordt gewijd aan EHBO en BHV/ontruiming. De studie van de tweede dag is afhankelijk van waar extra aandacht aan besteed kan worden.

GGD Inspecties

Het kinderdagverblijf wordt jaarlijks door de GGD getoetst of deze voldoet aan alle kwaliteitseisen. U kunt het rapport inzien bij het dagverblijf. U kunt de inspectie rapporten tevens inzien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. U vindt hieronder onze GGD rapporten als download document.

 GGD rapporten 

Wij voeren regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit, vaak in samenwerking met de oudercommissie. Hierdoor proberen wij onze kwaliteit steeds opnieuw te verbeteren.

Centrum jeugd en gezin (CJG)

In uitzonderlijke gevallen van de door de opvang geconstateerde geestelijk en lichamelijke mishandeling wordt er melding gedaan bij jeugdzorg en maatschappelijk werk. De houder is aangesloten bij dorpsteam van Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Kinderen kunnen bij mogelijke problemen besproken worden met of zonder toestemming indien de houder dit nodig acht. Bij zorgen worden ouders op de hoogte gebracht. De houder moet volgens de wet aan de meldcode van Veilig Thuis kindermishandeling voldoen en zij hebben tevens meldplicht bij de verwijsindex.

Verzekering

De Peuterboerderij heeft zowel voor kinderen als medewerksters de benodigde verzekeringen afgesloten.

Registratie

De gemeente Utrechtse Heuvelrug waar Overberg onder valt, heeft registratie verleend aan De Peuterboerderij voor het exploiteren van kinderopvang. Deze registratie is noodzakelijk om als officieel erkend kinderdagverblijf te kunnen starten en wordt afgegeven als aan de eisen van de Verordening Kinderopvang is voldaan. Deze registratie kunt u vinden op de website van LRK.  

De Peuterboerderij heeft als registratie nummer: 106760014.
www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Lekker spelen op de schone vloer, het kan allemaal bij De Peuterboerderij

Brandveiligheid

Jaarlijks wordt ons dagverblijf getoetst op de brandveiligheid. Dit wordt zowel gedaan door de gemeente als door het alarm bedrijf waarmee ons bedrijf is doorgeschakeld. Er wordt gekeken of een brandmelding goed binnen komt bij de meldkamer en of vluchtroutes en plannen voldoen. Met ons team hebben wij jaarlijks tijdens onze BHV/EHBO training een ontruimingsoefening.

 De Peuterboerderij

Woudegge 7
3959 BH Overberg
Tel: 0343 - 482 012

W: kinderopvang-depeuterboerderij.nl
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ouderlogin

 

 Het Borghonk

De Hokhorst 4
3927 GX Renswoude
Tel: 0318 - 251 801

W: hetborghonk.nl
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

button slotje gesloten